neem Basicly free
.

Leerlijn digitale geletterdheid

Toekomstbestendig onderwijs maak je met de leerdoelen van digitale geletterdheid. Wij hebben daarom een complete leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De leerlijn kan je volgen op het niveau van jouw leerlingen. Voor elk niveau hebben wij prikkelend en flexibel onderwijs ontwikkeld. Met een grote variatie aan thema’s en digitale middelen. Zo is het voor elke leerling mogelijk om digitaal geletterd te worden.

SLO-fase 1

digitale start

De jongste leerlingen gaan kennismaken met de digitale wereld. Op de leerdoelen van het SLO hebben wij eenvoudig materiaal en prikkelende werkvormen ontwikkeld. Het materiaal is hoofdzakelijk offline. Wij verdelen de onderbouw over twee niveau’s. Zo sluit het materiaal aan op de belevingswereld van de jonge leerling.

Niveau

groep 1/2

1
Kennismaken met de computer 1
ICT-Basisvaardigheden
2
Zoeken met de computer 1
Informatievaardigheden
3
Wijs met de computer 1
Mediawijsheid
4
Denken als een computer 1
Computational thinking

Niveau

groep 3/4

1
Kennismaken met de computer 2
ICT-Basisvaardigheden
2
Zoeken met de computer 2
Informatievaardigheden
3
Wijs met de computer 2
Mediawijsheid
4
Denken als een computer 2
Computational thinking

SLO-fase 2

digitale basis

Van groep 5 PO tot en met onderbouw VO bouwen leerlingen aan de basis van hun digitale ontwikkeling. Ze werken aan digitale skills en leren bewust hun plek in te nemen in de digitale wereld.

De leerlingen krijgen verdeeld over drie niveau’s alle SLO-doelen aangeboden. Op deze doelen hebben wij toegankelijke leerpaden ontwikkeld. Er is wel ruimte voor eigen vakinhoud en thema’s. Per niveau doorlopen de leerlingen 6 leerpaden

Niveau

groep 5/6

1
Onderzoeks Project
(eigen thema)
2
Digitaal bewust Project
(vast thema)
3
ICT-skills 1 Project
(eigen thema)
4
Digitaal ontwerp Project
(eigen thema)
5
IT-Ontwikkelen Project
(vast thema)
6
ICT-skills 2 Project
(eigen thema)

SLO-fase 3

digitale basis

Zie fase 2.

Niveau

groep 7/8 + klas 1

1
Onderzoeks Project
(eigen thema)
2
Digitaal bewust Project
(vast thema)
3
ICT-skills 1 Project
(eigen thema)
4
Digitaal ontwerp Project
(eigen thema)
5
IT-Ontwikkelen Project
(vast thema)
6
ICT-skills 2 Project
(eigen thema)

SLO-fase 4

digitale basis

Zie fase 2.

Niveau

klas 2/3

1
Onderzoeks Project
(eigen thema)
2
Digitaal bewust Project
(vast thema)
3
ICT-skills 1 Project
(eigen thema)
4
Digitaal ontwerp Project
(eigen thema)
5
IT-Ontwikkelen Project
(vast thema)
6
ICT-skills 2 Project
(eigen thema)