Digitale geletterdheid in het basisonderwijs met methode of losse lessen Basicly

Digitale geletterdheid met Basicly

Wij maken je het zo eenvoudig mogelijk om aan de slag te gaan.

Waarom digitale geletterdheid?

Kinderen kunnen zich niet meer inbeelden hoe de wereld eruit zou zien zonder technologie. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ze goed hiermee weten omgaan. Toch blijkt steeds opnieuw dat kinderen niet tot onvoldoende voorbereid zijn op de digitale samenleving. Hoe begeleid je hen als school hierbij het beste?

Basicly biedt het primair en voortgezet onderwijs handvatten om digitale geletterdheid aan te bieden en dit stap voor stap een vaste plek te geven in het onderwijs.

Onze aanpak

Online leeromgeving voor het PO en VO

Basicly is een interactief online platform met lesmateriaal, ontwikkeld om te werken aan de vier onderdelen van digitale geletterdheid. Per onderdeel vind je leskaarten met handige lespresentaties, werkbladen en instructievideo’s.

Met het platform stellen we iedere leerkracht in staat om zijn of haar leerlingen digitaal geletterd te maken, via klassikale werkvormen en zelfstandige leskaarten. Hoewel technologie enorm veel mogelijkheden biedt, blijven leerkrachten onmisbaar voor goed onderwijs. Niet enkel omdat zij hun leerlingen het beste kennen, maar ook omdat interactie tussen de leerkracht en leerlingen essentieel is in het leerproces.

Doorlopende leerlijn voor groep 1 PO t/m klas 6 van het VO

De één krijgt thuis veel mee en anderen helemaal niets. Door een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid te volgen, werk je aan een duidelijk basisniveau per leerjaar en zorg je ervoor dat je leerlingen door de jaren heen sterke digitale kennis en vaardigheden ontwikkelen. Al het Basicly lesmateriaal is daarom gebaseerd op doelen en weggezet in een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid. Je kiest ervoor om methodisch te werken of je kiest zelf lessen op basis van verschillende thema’s.

 

Hulp bij implementatie

Wij vinden dat digitale geletterdheid onderdeel moet zijn van het hele onderwijs. Want of het nu gaat over wiskunde, Nederlands of aardrijkskunde: overal hebben leerlingen digitale kennis en vaardigheden nodig. Daarom helpen wij ICT-coördinatoren bij het structureel inzetten van digitale geletterdheid. Zodat scholen niet incidenteel vinkjes zetten bij doelen, maar het grondig aanpakken.

Verdieping voor het team

Uit onze ervaring is gebleken dat het niet voor alle leerkrachten zo vanzelfsprekend is om aan digitale geletterdheid te werken in de klas. Wij helpen jou daarbij. Met Basicly krijgen leerkrachten de ruimte om zelfstandig hun digitale kennis aan te scherpen, zonder hier veel tijd aan te besteden. Via korte artikelen, leren ze zelf de digitale wereld kennen.

Hoe pakken andere scholen het aan?