Digitale geletterdheid met Basicly

Wij maken je het zo eenvoudig mogelijk om aan de slag te gaan.

Waarom digitale geletterdheid?

Kinderen kunnen zich niet meer inbeelden hoe de wereld eruit zou zien zonder technologie. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ze goed hiermee weten omgaan. Toch blijkt steeds opnieuw dat kinderen niet tot onvoldoende voorbereid zijn op de digitale samenleving. Wanneer jouw leerkrachtenteam niet echt vaardig is met de computer, kan dat voor spanning zorgen. Hoe en waar begin je dan het beste? 

Basicly biedt scholen handvatten om digitale geletterdheid aan te bieden aan alle klassen van de onder- en bovenbouw. Wij begeleiden jouw school om digitale geletterdheid stap voor stap een vaste plek te geven in je onderwijs.

Onze aanpak

Online leeromgeving

Basicly is een interactief online platform met lesmateriaal, ontwikkeld om te werken aan de vier vaardigheden van digitale geletterdheid. Per vaardigheid vind je leskaarten met volledige powerpoints, werkbladen en instructievideo’s. Zo krijg je als school alle ondersteuning om de lessen goed te geven én kunnen wij het online lesmateriaal blijven verbeteren.

Digitaal en persoonlijk onderwijs

Hoewel technologie enorm veel mogelijkheden biedt, blijven leerkrachten onmisbaar voor goed onderwijs. Daar geloven wij sterk in. Niet enkel omdat zij hun leerlingen het beste kennen, maar ook omdat interactie tussen de leerkracht en leerlingen essentieel is in het leerproces. Daarom vervangt onze online leeromgeving de leerkracht niet. Met het platform stellen we iedere leerkracht in staat om zijn of haar leerlingen digitaal geletterd te maken, via adaptief leren én klassikale werkvormen.

Doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m klas 3

Wij vinden dat digitale geletterdheid onderdeel moet zijn van het hele onderwijs. Want of het nu gaat over wiskunde, Nederlands of aardrijkskunde: overal hebben leerlingen digitale kennis en vaardig­heden nodig. Al het Basicly lesmateriaal is daarom gebaseerd op doelen en gekoppeld aan een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid.

Hoe pakken andere scholen het aan?