Startactiviteit

Robotspel Groep 3/4

01

Robotspel

Doel

De leerlingen ontdekken dat een computer commando’s nodig heeft om te functioneren.

Benodigdheden

Voorbereiding

  • Download het werkblad van het Robotspel.
  • Kopieer en knip de kaartjes uit. Zorg dat er een kaartje is voor elke leerling in de klas; het maakt niet uit als dezelfde opdracht door meerdere tweetallen wordt uitgevoerd. Check of de genoemde benodigdheden aanwezig zijn in de klas.

Aan de slag!

Je start met een spel, waarbij de leerlingen oefenen met het opvolgen van commando’s. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen werken, waarbij de één een robot is en de ander probeert de robot een bepaalde handeling uit te laten voeren door de juiste commando’s te geven.

Stap voor stap

Klassikaal
  1. Start met een commando-spel: Laat de leerlingen commando’s opvolgen. Alleen als je start met ‘commando’ moeten de leerlingen het uitvoeren. Bijvoorbeeld: “Commando: sta op!” “Commando: draai een rondje.” “Commando: handen in de lucht.” Als je iets zegt zonder ‘commando’ ervoor, moeten de leerlingen het niet doen. De leerlingen die een fout maken, gaan op hun stoel zitten.
In groepjes
  1. Verdeel de leerlingen in tweetallen en geef de één de rol van robot en de ander van programmeur. Licht deze begrippen kort toe.
  2. Geef de programmeur een kaartje met een opdracht. De robot mag de opdracht niet zien. (Als leerlingen er niet uitkomen met het kaartje, geef je de opdracht mondeling door).
  3. Laat de programmeur commando’s geven die de robot zo goed mogelijk moet opvolgen. Stimuleer gedetailleerde opdrachten, per stap en per handeling.
  4. Als de opdracht is uitgevoerd, halen de tweetallen een nieuw kaartje bij de leerkracht en draaien de rollen om.
  5. Bespreek de opdracht klassikaal na. Deed de robot precies wat de programmeur van hem of haar verwachtte? Zo nee, waar lag dit aan?

Verrijking leeromgeving

Richt een hoek in met een Cubetto, Beebot en/of Dash.