.
Hoe maak ik een app

ITurnIT werkt mee aan project Goud Grunn

“Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruit ziet over tien tot twintig jaar?” Dat is de vraag die EPI-kenniscentrum heeft gesteld aan leerlingen van het Eemsdeltacollege in Delzijl en Het Hogeland College in Uithuizen. Het is onderdeel van het project Goud Grunn, waarin leerlingen worden uitgedaagd om over hun dorp of stad van de toekomst na te denken. Ook ITurnIT heeft hier aan meegewerkt.

Goud Grunn

EPI-kenniscentrum coördineert het project Goud Grunn op middelbare scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Doel van het project is om de leerlingen aan het denken te zetten over een aantal onderwerpen:

Hun leefomgeving in het aardbevingsgebied

Hun toekomstbeeld van het gebied en hun gewenste ontwikkelingen

Mogelijkheden en beperkingen van duurzame energie en de krimp

De leerlingen kregen tijdens het project verschillende (gast)lessen met informatie over de Groningse aardbevingen. Zo gingen ze op excursie en kregen ze informatie over alles wat met de aardbevingen samenhangt: ondergrond, techniek, de achtergrond van de gaswinning, sloop, nieuwbouw, sociale impact en de versterkingsopgave. Deze (gast)lessen werden verzorgd door onder andere Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, CMO STAMM en natuurlijk ITurnIT.

Hoe maak je een app?

ITurnIT heeft voor alle leerlingen die meededen aan dit project een workshop verzorgt. Tijdens de workshop leerden de kinderen hoe zij een prototype van een app kunnen maken. Dit kan natuurlijk erg handig zijn bij het beantwoorden van de vraag. De apps die tijdens de workshop zijn gemaakt, waren allemaal bedoeld voor het oplossen van de aardbevingsproblematiek. De workshops van ITurnIT voor het project Goud Grunn zijn mogelijk gemaakt door Economic Board Groningen.

Prijsvraag

Na de gastlessen zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een prijsvraag. De uitwerking hiervan kon in de vorm van een maquette, tekening of video. Er werd gekozen voor een van deze thema’s: voorzieningen, zorg, duurzaam wonen en bouwen, herbestemming leegstaande gebouwen en woonomgeving en groen. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking werden leerlingen met het beste en orgineelste idee/uitwerking beloont met een prijs, gekozen door een deskundige jury.