Belang van digitale geletterdheid

Waarom zijn digitale vaardigheden en kennis nodig?

Even appen met vriendjes, scrollen op Instagram of video’s delen op YouTube. Kinderen groeien op in een digitale wereld en gaan razendsnel mee met maatschappelijke veranderingen. Alleen, gaan ze hier kritisch genoeg mee om?

Uit onderzoek van het ECP blijkt dat leerlingen een 4.9 scoren op gebied van digitale kennis. Dat uit zich bijvoorbeeld in online pesten, maar ook de hogere cijfers van cybercrime onder tieners dan bij 65-plussers (CBS, 2020). Daarnaast geven scholen aan regelmatig te maken te krijgen met ruzies of andere incidenten. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp groepen of het (ongevraagd) delen van foto’s op sociale media. Of leerlingen die in de klas aan de slag gaan met computers en snel op websites belanden met geweld of bloot.

Kennisnet (2018) vat de urgentie samen:

Digitale vaardig­heden zijn niet alleen nodig om te slagen op de arbeidsmarkt en bij het volgen van een opleiding; ook om te kunnen functioneren in het dagelijks leven en op school is digitale geletterdheid cruciaal. Op tal van fronten is het leven van kinderen doordrongen van digitale media. En zoals gezegd: kinderen gaan daar niet vanzelf goed mee om.

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Scholen zoeken naar manieren om hun leerlingen zo goed als ze kunnen voor te bereiden op de digitale samenleving. Het onderwijs barst van ambitie om digitale geletterdheid structureel aan te bieden. Op deze manier leren leerlingen, binnen een interessante context, de digitale wereld kennen. Ze verbreden hun horizon en zien tal van mogelijk­heden.

Basis­vaardig­heden voor elke leerling

De één krijgt thuis veel mee en anderen helemaal niets. Er is een grote kans dat jij daar met je leerlingen tegenaan loopt wanneer je ze bijvoorbeeld een spreekbeurt met PowerPoint wil laten maken.

Door een leerlijn digitale geletterdheid te volgen, werk je aan een duidelijk basisniveau per leerjaar. Zo voorkom je dat leerlingen met een achterstand het volgende leerjaar in gaan.