neem Basicly free

digitale
geletterdheid

De wereld wordt steeds digitaler. Dit betekent dat leerlingen nieuwe vaardigheden moeten leren: digitale geletterdheid. Maar wat betekent dit? En hoe en waar worden ze digitaal geletterd?

Digitale geletterdheid is eigenlijk de digitaalvaardigheid. Het gaat over alles wat iemand in een digitale samenleving moet kunnen en kennen. SLO definieert vier vaardigheden van digitale geletterdheid die je leerlingen moeten beheersen:

ICT-basisvaardigheden

Leerlingen moeten begrijpen hoe een computer en een netwerk werkt. En ze moeten er uiteraard ook mee om kunnen gaan! Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het schrijven in code

Computational thinking

Het is belangrijk dat een leerling weet hoe hij computers en computergestuurde apparaten kan aansturen. Die vormen namelijk de basis van de digitale wereld.

Informatievaardigheden

Online is de wereld aan informatie! Iedere leerling moet digitaal informatie kunnen zoeken, vinden en verwerken. En hij moet kunnen beoordelen of het betrouwbaar is!

Mediawijsheid

Veel van het sociale leven vindt tegenwoordig digitaal plaats. Iedere leerling moet dus bewust, kritisch en actief bezig zijn met alle beschikbare media.

Is het dan echt zo belangrijk om deze dingen te kunnen? Ja! Het World Economic Forum schat zelfs dat waarschijnlijk zo’n 65% van de leerlingen die vandaag naar de basisschool gaan, later een baan vindt die nu nog niet bestaat. Da’s veel. Het onderwijs kan ze daar nú dus op voorbereiden. Wij helpen het primair en voortgezet onderwijs hierbij.

Basicly zorgt ervoor dat het ontwikkelen van deze vaardigheden een onderdeel wordt van het bestaande onderwijs. We helpen leerkrachten digitale geletterdheid een plek te geven in hun eigen lessen.