Digitale geletterdheid

Je leerlingen groeien op in een digitale wereld. Ze moeten hun weg kunnen vinden in de digitale samenleving en veilig, creatief en kritisch kunnen handelen. Als leerkracht begeleid je ze daarbij, stap voor stap.

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plaats in het onderwijs van de toekomst. Digitale geletterdheid draait dan ook om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen. Door digitalisering en de snelle ontwikkelingen in de technologie is het belangrijk dat scholen en dus de leerkrachten beter voorbereid worden op deze veranderingen. Hun leerlingen moeten nu naast taal, rekenen en andere vakken, ook aan de 21e eeuwse vaardigheden werken.

Wat houdt digitale geletterdheid nu precies in? Het SLO benoemt vier vaardigheden binnen digitale geletterdheid die van belang zijn voor leerlingen.

ICT-basisvaardigheden

Leerlingen moeten begrijpen hoe een computer en een netwerk werkt. En ze moeten er uiteraard ook mee om kunnen gaan! Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven in code, maar ook het werken met standaard kantoorprogramma’s.

Informatievaardigheden

Online is de wereld aan informatie! We gebruiken zoekmachines om al onze vragen mee te beantwoorden. Iedere leerling moet daarom digitaal informatie kunnen zoeken, vinden en verwerken. Daarnaast is het ook belangrijk om te beoordelen of deze informatie ook betrouwbaar is! Want niet alles wat je online vindt, is altijd ook waar.

Mediawijsheid

Nieuwe media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We delen ontzettend veel met elkaar online. Alleen is het wel verstandig om alles online te delen? Hier gaat het bij mediawijsheid onder andere over. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen bewust en met een kritische blik kunnen deelnemen aan deze gemedialiseerde wereld.

Computational thinking

Bij computational thinking is het belangrijk dat een vraagstuk wordt ontleed zodat alle informatie in logische stukjes kan worden verdeeld. Dit is eigenlijk wat een computer ook doet. Wanneer je alle informatie bij elkaar hebt, probeer je een algemene oplossing te vinden. Dit zodat je de oplossing vaker kunt toepassen op soortgelijke vraagstukken!