Digitale geletterdheid

Leerlingen groeien op in een digitale wereld. Ze moeten hun weg kunnen vinden in de digitale samenleving en veilig, creatief en kritisch kunnen handelen. Als school begeleid je ze daarbij, stap voor stap.

Digitale geletterdheid draait om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen. Naast taal, rekenen en andere vakken, moeten leerlingen nu o.a. goed leren werken met de computer of kritisch kunnen omgaan met online bronnen.

Wat houdt digitale geletterdheid nu precies in? SLO benoemt vier vaardigheden binnen digitale geletterdheid die van belang zijn voor leerlingen: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. De vier vaardigheden van digitale geletterdheid maken onderdeel uit van de zogenaamde ‘21e eeuwse vaardigheden‘. Lees hieronder wat elke vaardigheid inhoudt.

ICT-basisvaardigheden

Leerlingen moeten begrijpen hoe een computer en een netwerk werkt. En ze moeten er uiteraard ook mee om kunnen gaan! Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven in code, maar ook het werken met standaard kantoorprogramma’s.

Informatievaardigheden

Online is de wereld aan informatie! We gebruiken zoekmachines om al onze vragen mee te beantwoorden. Iedere leerling moet daarom digitaal informatie kunnen zoeken, vinden en verwerken. Daarnaast is het ook belangrijk om te beoordelen of deze informatie ook betrouwbaar is! Want niet alles wat je online vindt, is altijd ook waar.

Mediawijsheid

Nieuwe media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We delen ontzettend veel met elkaar online. Alleen is het wel verstandig om alles online te delen? Hier gaat het bij mediawijsheid onder andere over. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen bewust en met een kritische blik kunnen deelnemen aan deze gemedialiseerde wereld.

Computational thinking

Bij computational thinking is het belangrijk dat een vraagstuk wordt ontleed zodat alle informatie in logische stukjes kan worden verdeeld. Dit is eigenlijk wat een computer ook doet. Wanneer je alle informatie bij elkaar hebt, probeer je een algemene oplossing te vinden. Dit zodat je de oplossing vaker kunt toepassen op soortgelijke vraagstukken!