Onderwijs in ICT vaardigheden met je leerlingen van de basisschool

ICT-basisvaardigheden

Het kunnen werken met al die computergestuurde apparaten om ons heen vergt ICT-basis­vaardig­heden.

Een stevige digitale basis

Om een beetje mee te kunnen doen in de wereld van nu, is het belangrijk om te weten hoe technologie werkt en hoe je hiermee om kunt gaan. Sterke ICT-vaardigheden ondersteunen namelijk het werken en leven in een digitale wereld. Verder heb je deze nodig om met de andere onderdelen van digitale geletterdheid aan de slag te gaan. 

Dit leren je leerlingen met Basicly

Wil je aan de slag met digitale geletterdheid, dan is het belangrijk dat je genoeg aandacht besteedt aan ICT-basis­vaardig­heden. Op het Basicly platform vind je inspirerend lesmateriaal gebaseerd op de doelen van SLO en Curriculum.nu. Met dit lesmateriaal ga je methodisch aan de slag of je bepaalt zelf wanneer je welke onderwerpen aan bod laat komen.

De 6 thema’s van ICT-basisvaardigheden

  • Computers bedienen: Leer de basisfuncties van een digitaal apparaat gebruiken
  • Digitaal samenwerken: Ontwikkel een gezamenlijk een product in een digitale samenwerking
  • Veilig online: Beveilig je online accounts en digitale apparaten
  • Creatieve programma’s: Toon je creativiteit met behulp van digitale technologie
  • Standaard programma’s: Leer werken in tekstverwerkers, presentatieprogramma’s en internetbrowsers
  • Gezond digitaal werken: Zorg bij het digitaal werken voor je mentale en fysieke gezondheid

Methode

Start 1 (richtlijn groep 1 en 2)

Vanuit een thema ontdekken de leerlingen wat ze kunnen met digitale apparaten. Ze leren deze op een speelse manier inzetten om te zoeken, de weg te vinden en te typen.

Start 2 (richtlijn groep 3 en 4)

Stap voor stap leren de leerlingen voor het eerst digitale apparaten bedienen en gaan ze lekker creatief aan de slag met digitale programma’s.

Basis 1 (richtlijn groep 5 en 6)

Leerlingen worden handig met het toetsenbord en ontdekken de basisfuncties van standaard toepassingen. Daarnaast staan ze stil bij sterke wachtwoorden en online beveiliging.

Basis 2 (richtlijn groep 7 en 8)

Handig en zelfstandig! Dat is waar het bij basis 2 omdraait. De leerlingen leren informatie op een overzichtelijke en efficiënte manier verwerken met digitale programma’s. 

Next (vmbo B/K, vmbo GL/TL en havo/vwo)

In klas 1 en 2 ligt de focus op herhaling en versterking van de basis die ze in de basisschool hebben aangeleerd. De leerlingen verdiepen zich opnieuw in de standaard toepassingen en leren online samenwerken. 

Vanaf klas 3 passen ze deze basiskennis en -vaardigheden toe aan de hand van bundels met een specifiek onderwerp. Hier komen alle onderdelen van digitale geletterdheid samen.

Next Examenbundel

Leerlingen passen de digitale kennis en vaardigheden toe bij de examenvakken. De vakdocent kan deze bundel combineren met zijn of haar lesinhoud.

Next Profielwerkstuk

Leerlingen presenteren bruikbare en betrouwbare informatie op een overzichtelijke manier.

In de praktijk

Dat ICT-basis­vaardig­heden belangrijk zijn, dat weten ze ook op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Hoe maken zij hun leerlingen vaardiger met de computer? Docent Harrie Zwiers vertelt hoe zijn school het aanpakt.