Informatievaardigheden

Vinden wat je zoekt en de informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen. Dat is waar informatievaardigheden over gaan.

Je zoekmachine de baas

Op het internet word je overspoeld met informatie. Hoe vind je nu precies wat je moet hebben? Laat informatie­vaardig­heden hier nu net over gaan: weten hoe je informatie kunt zoeken, kunt beoordelen op betrouwbaarheid en vervolgens kunt verwerken. Eens je dit onder de knie hebt, vind je online een schat aan informatie en ben je weerbaar in een digitale omgeving.

Dit leren je leerlingen met Basicly

Informatie­vaardig­heden zorgen ervoor dat je leerlingen zich succesvol een weg kunnen banen in alle bronnen die ze op het internet vinden. Op het Basicly platform vind je ook voor informatievaardigheden kant-en-klaar lesmateriaal. Gebaseerd op de doelen van SLO en Curriculum.nu. Ga methodisch aan de slag of bepaal zelf wanneer je welke onderwerpen aan bod laat komen met de thema’s.

2 thema’s

  • Onderzoekcyclus: Ga aan de hand van de stappen in de cyclus op zoek naar het antwoord op de informatievraag.
  • Online zoeken: Maak effectief gebruik van zoekmachines, zoektermen en online bronnen.

Methode

Start 1 (richtlijn groep 1 en 2)

Vanuit een thema leren leerlingen verwoorden wat ze willen weten en ontdekken ze dat ze op verschillende plekken informatie kunnen vinden.

Start 2 (richtlijn groep 3 en 4)

De leerlingen maken kennis met een online zoekmachine en leren deze effectief gebruiken. Hoe maak je bijvoorbeeld van je zoekvraag een goede zoekterm? Daarnaast maken de kinderen aan de hand van pictogrammen kennis met een onderzoekscyclus.

Basis 1 (richtlijn groep 5 en 6)

Je leerlingen starten met een eigen onderzoek en volgen hierbij de verschillende stappen van een onderzoekscyclus. Mooi integreerbaar met een thema naar keuze.

Basis 2 (richtlijn groep 7 en 8)

De leerlingen starten en nieuw onderzoek. Ze leren gevonden informatie beoordelen op betrouwbaarheid en in eigen woorden verwerken en presenteren.

Next (vmbo B/K, vmbo GL/TL en havo/vwo)

In klas 1 en 2 ligt de focus op herhaling en versterking van de basis die ze in de basisschool hebben aangeleerd. De leerlingen passen zoekstrategieën toe om bruikbare informatie te vinden.

Vanaf klas 3 passen ze deze basiskennis en -vaardigheden toe aan de hand van bundels met een specifiek onderwerp. Hier komen alle onderdelen van digitale geletterdheid samen.

Next Examenbundel

Leerlingen passen de digitale kennis en vaardigheden toe bij de examenvakken. De vakdocent kan deze bundel combineren met zijn of haar lesinhoud.

In de praktijk

Volgens Mandy de Jonge, ICT-coördinator op OBS De Brink in Emmen, is de koppeling van digitale geletterdheid met taal goed te maken. “Denk bijvoorbeeld aan het doen van een eigen onderzoek of het maken van een stripverhaal met behulp van een storyboard.”