Leerlijn digitale geletterdheid

Toekomstbestendig onderwijs maak je met de doelen van digitale geletterdheid. Met onze doorlopende leerlijn bied je als school digitale vaardigheden aan als een structureel onderdeel van je curriculum.

De leerlijn

Basicly heeft lesmateriaal ontwikkeld, gebaseerd op de aanbodsdoelen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De leerlingen ontwikkelen met ons lesmateriaal kennis en vaardigheden over informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking.

De Basicly niveaus

Het basis- en voortgezet onderwijs kan aan de slag met de doorlopende leerlijn, die is opgedeeld in digitale start en digitale basis.

  • In de digitale start, die verdeeld is in de niveaus start 1 en 2, maken de jongste leerlingen kennis met de digitale wereld. Dit doen ze voornamelijk met offline werkvormen (dus zonder digitaal apparaat) en video’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen uit de onderbouw van de basisschool.
  • Daarna gaan leerlingen verder in de digitale basis, die verdeeld is in de niveaus basis 1, 2 en 3. De leerlingen bouwen aan de basis van hun digitale ontwikkeling. Ze werken aan digitale vaardigheden en leren bewust een plek in te nemen in de digitale wereld.

Leerpaden 

Al het lesmateriaal is ondergebracht in leerpaden. Voor elk niveau heb je per vaardigheid van digitale geletterdheid een leerpad. In het leerpad werk je rond een specifiek thema. Een leerpad is zo samengesteld dat het flexibel kan worden ingezet. Je kan klassikaal of in groepjes werken, een leerpad integreren in je lessen en zelfs samenwerken met andere groepen op school. Bepaal voor jouw school wat werkt.

Dit leren de leerlingen per niveau

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld alle leerlingen en leeftijden. Het lesmateriaal en de werkvormen verschillen daarom per niveau. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Start 1 (richtlijn groep 1-2)

De jongste leerlingen gaan kennismaken met de computer. Tijdens een kringgesprek komen leerlingen erachter dat er in veel apparaten een computer zit. Ze zien dit terug in de praatplaat en wie weet kunnen ze thuis nog meer voorbeelden bedenken. De leerlingen gaan ook zelf aan de slag met een apparaat: ze leren hoe ze een foto moeten maken tijdens een speurtocht. 

Start 2 (richtlijn groep 3-4)

Leerlingen gaan al in de digitale start aan de slag met computational thinking. Zo wordt de leerkracht tijdens een les een robot. Leerlingen leren juiste commando’s geven zodat jij een broodje hagelslag kunt smeren. Baisy, de praathond, legt in een kennisvideo uit hoe de leerlingen kunnen denken als een computer.

Basis 1 (richtlijn groep 5-6)

Leerlingen hebben tijdens de digitale start al kennis gemaakt met onderzoek doen. Met deze basis gaan de ze nu verder. De leerlingen ontdekken wat goede zoektermen zijn en hoe ze de juiste bronnen kunnen vinden. Dit leren ze onder andere door zoekopdrachten van de leerkracht uit te voeren. 

Basis 2 (richtlijn groep 7-8, klas 1)

Maken de leerlingen bijvoorbeeld een poster? Of ontwikkelen ze een app? Met behulp van instructievideo’s kunnen de leerlingen individueel, in groepjes of klassikaal leren hoe ze hun werk goed kunnen presenteren.

Basis 3 (richtlijn klas 2-3)

Veel leerlingen zijn langzamerhand actief op (sociale) media. Ze werken daarom op school aan hun mediawijsheid. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat ze een online identiteit hebben. Door middel van casussen leren leerlingen dat het belangrijk is om na te denken over welke berichten en foto’s je online zet. Leerlingen gaan hier met elkaar over in gesprek.