Mediawijsheid

TikTok, Instagram of Snapchat. Grote kans dat jouw leerlingen hier elke dag mee bezig zijn. Belangrijk dus dat ze bewust en kritisch leren kijken naar media.

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid bestaat natuurlijk uit twee woorden. Media en Wijsheid. Met andere woorden: wijs omgaan met media. Waar het vroeger de krant was die op de mat viel, is het nu een pushbericht van Facebook en Instagram om jou te voorzien van het laatste nieuws. Media is dus ook sociale media, het nieuws op tv en advertenties.

Media is belangrijk om goed mee te kunnen doen in de samenleving, maar ook om jezelf uit te drukken binnen die samenleving. Via media blijf je meestal op de hoogte van wat er aan de hand is in de wereld en om je heen. En via media sta je in contact met anderen. Deze media is vele malen sterker aanwezig dan vroeger. En kan soms best veel prikkels opleveren. Omdat het zoveel is en het je eigenlijk overal achtervolgd, is het goed om er kritisch mee om te gaan. Het is dus belangrijk om te leren welke media je waarvoor kunt inzetten en of je wel of niet iets aan al die media hebt. En kies ook wanneer je je even af wilt sluiten van de media en je selfie een keertje voor jezelf houdt.

Werken aan mediawijsheid met Basicly

Leerlijn voor groep 1 t/m klas 3

Mediawijsheid vormt een belangrijk onderdeel van Digitale Geletterdheid en de 21ste eeuwse vaardigheden. Op de online leeromgeving Basicly vind je lesmateriaal voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Je kunt kiezen uit een breed aanbod van kant-en-klare lessen of je volgt een leerlijn die wij  met zorg voor jou hebben uitgewerkt. Wat leren de leerlingen zo al met de Basicly leerlijn voor Mediawijsheid?

  • Start 1 (richtlijn groep 1/2): Ook de aller kleinsten op school komen al in contact met reclame. Zo leren ze wat reclame is en hoe dit ons gedrag kan beïnvloeden. Daarnaast maken ze kennis met media en mediagebruik.
  • Start 2 (richtlijn groep 3/4): Leerlingen in groep 3/4 ontdekken dat media steeds in ontwikkeling is en ze staan stil bij de verschillende manieren van digitaal communiceren.
  • Basis 1 (richtlijn groep 5/6): De leerlingen leren o.a. media kennen en herkennen in de samenleving en ze staan stil bij verschillende reclametechnieken, nepnieuws en online privacy.
  • Basis 2 (richtlijn groep 7  t/m klas 1): De ouderen leerlingen verdiepen zich verder in de eerder besproken thema’s zoals nepnieuws en reclame. Ook maken ze een begin met digitale risico’s en online identiteit.
  • Basis 3 (richtlijn klas 2/3): Op deze leeftijd is sociale media niet meer weg te denken. De leerlingen denken na over hun online identiteit en praten over wat kan en niet kan.

Mediawijze scholen

Benieuwd hoe andere scholen aan de slag gaan met Basicy en mediawijsheid? Leerkracht Hilde la Faille van s(b)o de Delta / Prof. W.J. Bladergroenschool vertelt meer over hun aanpak. “Benoem de gevaren van het internet en maak het bespreekbaar.”