Leerlingen worden mediawijs met lesmateriaal

Mediawijsheid

TikTok, Instagram of Snapchat. Grote kans dat jouw leerlingen hier elke dag mee bezig zijn. Belangrijk dus dat ze bewust en kritisch leren kijken naar media.

Wijs met media

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Via media blijf je op de hoogte wat er aan de hand is in de wereld om je heen en sta je in contact met anderen. Het is dan ook belangrijk dat je hier kritisch mee leert omgaan.

Dit leren je leerlingen met Basicly

Mediawijsheid vormt een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en de 21e eeuwse vaardig­heden. We leven in een sterk gemedialiseerde samenleving en bewust of onbewust worden we continu beïnvloed door media om ons heen. Kennis, vaardigheden en de juiste houding zorgen ervoor dat je online sterk in je schoenen staat. 

Op het Basicly platform vind je lesmateriaal om structureel aan mediawijsheid te werken op school. Gebaseerd op de doelen van SLO en Curriculum.nu. Met dit lesmateriaal ga je methodisch aan de slag of je bepaalt zelf wanneer je welke onderwerpen aan bod laat komen vanuit de thema’s.

 

De 5 thema’s binnen Mediawijsheid

  • (Sociale) media: Denk na over welke plek (sociale) media hebben in de onze samenleving
  • Reclame: Herken hoe reclame je kan overtuigen en aanzetten tot actie
  • Nepnieuws: Onderzoek hoe waarheidsgetrouw een mediabericht is
  • Digitale risico’s: Ontdek de online gevaren van het internet voordat het te laat is
  • Online identiteit: Bestudeer hoe jij jezelf online profileert en wat voor invloed dit heeft op je leven

Methode

Start 1 (richtlijn groep 1 en 2)

Ook de allerkleinsten op school komen al in contact met reclame. Daarom leren ze vanuit een thema wat reclame is en hoe dit ons gedrag kan beïnvloeden. Daarnaast maken ze kennis met media en mediagebruik.

Start 2 (richtlijn groep 3 en 4)

In Start 2 ontdekken leerlingen dat media steeds in ontwikkeling is. Ook staan ze staan stil bij de verschillende manieren van digitaal communiceren.

Basis 1 (richtlijn groep 5 en 6)

De leerlingen leren o.a. media kennen en herkennen in de samenleving en ze leren omgaan met (a)sociale media. 

Basis 2 (richtlijn groep 7 en 8)

De oudere leerlingen verdiepen zich verder in thema’s zoals nepnieuws, reclame en ongewenste content.

Next (vmbo B/K, vmbo GL/TL en havo/vwo)

In klas 1 en 2 ligt de focus op herhaling en versterking van de basis die ze in de basisschool hebben aangeleerd. De leerlingen staan opnieuw stil bij online privacy en gedragsregels.

Vanaf klas 3 passen ze deze basiskennis en -vaardigheden toe aan de hand van de bundel ‘Online identiteit’. Ze worden bewust van hun eigen online identiteit en onderzoeken welke plaats ze innemen in de digitale wereld. Naast mediawijsheid, komen hier ook de andere onderdelen van digitale geletterdheid aan bod. 

Next Examenbundel

Leerlingen passen de digitale kennis en vaardigheden toe bij de examenvakken. De vakdocent kan deze bundel combineren met zijn of haar lesinhoud.

In de praktijk

Waarom werken scholen aan mediawijsheid en hoe pakken ze dit aan? Leerkracht Hilde la Faille van s(b)o de Delta / Prof. W.J. Bladergroenschool vertelt waarom haar leerlingen hier baat bij hebben. “Benoem de gevaren van het internet en maak het bespreekbaar.”