Geef digitale geletterdheid een vaste plek

Als kartrekker van digitale geletterdheid op jouw school wil jij digitale geletterdheid structureel laten terugkomen. Met deze verschillende stappen helpen wij jou verder.

1. Een sterke basis leggen

Jouw Basicly e-buddy

Wanneer je als school over een betaalde licentie beschikt, is er een persoonlijke e-buddy gekoppeld aan je school. Ben jij voor Basicly de kartrekker of coördinator? Dan kun je met je e-buddy een videocall inplannen. Zo maken we samen een goede start en krijg je coaching waar nodig. Wanneer je als school start, beginnen we altijd met:

  • ‘Plan de campagne’ gesprek | Samen met je e-buddy een plan opstellen 
  • Teamsessie ‘Samen aan de slag’ | Videobellen met het team en de e-buddy

Routekaart voor implementatie van digitale geletterdheid

Wil je digitale geletterdheid grondig aanpakken? Gebruik dan onze online routekaart voor implementatie. Aan de hand van deze routekaart werk je stap voor stap toe naar de implementatie van digitale geletterdheid. Deze routekaart is beschikbaar voor het basis- én voortgezet onderwijs en staat vol met handige werkvormen voor jou en je collega’s. Zo weet je zeker dat digitale geletterdheid geen eendagsvlieg zal zijn.

2. Aan de slag in de klas

Doorlopende én inpasbare leerlijn voor groep 1 in het PO t/m klas 6 in het VO

Basicly heeft lesmateriaal ontwikkeld met Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en Curriculum.nu als uitgangspunten. Dat lesmateriaal hebben wij voor jou weggezet in een  doorlopende leerlijn. Je kunt ervoor kiezen om methodisch te werken of je vormt je eigen leerlijn aan de hand van onze thema’s.

Doelenoverzicht

Op het platform vind jij een doelenoverzicht waarmee jij jullie totale aanbod omtrent digitale geletterdheid eenvoudig in kaart brengt. Je houdt bij welke doelen voor digitale geletterdheid al aan bod zijn gekomen per klas én welke nog in de planning staan. Daarnaast zie je welke doelen elke klas vorig jaar heeft behandeld, zodat leerkrachten hier tijdens de les op in kunnen spelen.

Hulp en ondersteuning voor het hele team

Digitale geletterdheid implementeren doe je als team niet van de ene op de andere dag, dat weten wij ook. Wij zorgen voor snelle en persoonlijke hulp zodat jij als coördinator ontzorgd wordt en jouw collega’s niet bij elke vraag aan jouw bureau staan.

Zo kunnen jij en jouw collega’s bijvoorbeeld op jullie eigen tempo leren hoe Basicly werkt met onze Online Opstartraining én elke werkdag met ons chatten wanneer jullie vragen hebben of op zoek zijn naar inspiratie.

Veelgestelde vragen

De vier gebieden van digitale geletterdheid zijn onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden. Daarmee werk je dus iedere les aan in ieder geval één van deze vaardigheden. Verder komen de andere delen ook terug in de lessen. Zo besteden we aandacht aan digitaal communiceren, denken leerlingen kritisch na over de impact van media op henzelf en de wereld en werken ze samen aan opdrachten.

De kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid zijn meestal nieuw voor de leerlingen. Dit betekent dat ze tijd nodig hebben om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken. We raden je daarom aan om eerst geïsoleerd aandacht te besteden aan de kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid. Deze kennis en vaardigheden kunnen ze daarna direct toepassen tijdens andere vakken en thema’s.

Wil je toch direct combineren? Dan zijn dit twee opties:

  1. Combineren vanuit de leerinhouden van andere methodes. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid een aanvulling kunnen zijn op jouw eigen vakinhoud. Houd dan wel rekening met extra lestijd, omdat je op deze manier twee lessen in één geeft. Enerzijds een les digitale geletterdheid en anderzijds de les van het vak waarmee je het wilt combineren.
  2. Combineren vanuit Basicly. Je kijkt waar je onderwerpen tegen elkaar af kunt strepen. Je slaat dan een les uit een andere methode over en geeft de les van Basicly hiervoor in de plaats.

* Net zoals met andere vakinhouden is het van belang om inzicht te krijgen in de leerlijn. Door ervaring op te doen met de lessen van Basicly krijg je dit inzicht vanzelf en wordt het steeds eenvoudiger om digitale geletterdheid te combineren met andere vakken. Wij helpen je hier natuurlijk mee! Bij de lessen vind je praktische handvatten om combinaties te zoeken met andere vakken.

De duur van de implementatie is deels afhankelijk van de tijdsinvestering van jullie school. Wij raden echter aan om hier in ieder geval twee schooljaren voor uit te trekken. In deze tijd kun je als school uitvogelen welke manier van werken het beste voor jullie werkt. Je vormt een visie, je kunt experimenteren, leren en bijschaven en dit vervolgens gedegen opnemen in het beleid. Door hier tijd en aandacht aan te besteden, vergroot je de kans van slagen van een structurele aanpak op het gebied van digitale geletterdheid. Je krijgt van ons alle handvatten om dit met succes uit te voeren én de e-buddy van jouw school helpt je verder op weg.

Absoluut! De lessen van Basicly zijn zo vormgegeven, dat iedere leerkracht deze kan geven. In een leskaart wordt stap voor stap uitgelegd wat er moet gebeuren, er zijn instructievideo’s beschikbaar voor de uitleg van tools en iedere leskaart wordt ondersteund met een lespresentatie die de leerkracht helpt de les gestructureerd te kunnen geven. Verder vind je bij iedere leskaart ook verdiepingskaarten die meer achtergrondkennis geven over de te geven les.

Heeft je team extra hulp nodig om met het platform te leren werken? Dan kunnen ze stap voor stap de Online Opstarttraining volgen. Als er nog vragen zijn, kan je elke werkdag bij ons terecht via de chat.

Met onze verdieping zorgen we ervoor dat jullie schoolteam een basisniveau digitale geletterdheid kan bereiken. Door iedere leerkracht hetzelfde niveau te laten behalen, heeft jullie team de juiste fundering om op verder te bouwen. Lees meer over de verdieping.

Helaas. Wij leiden zelf geen iCoaches op. Wellicht geen antwoord op je vraag, maar misschien toch goed om te weten: iCoaches die met Basicly werken gaan bij ons meestal aan de slag met de routekaart. Op die manier hebben ze toch een structuur waar ze stap voor stap mee aan de slag kunnen om aan de implementatie van digitale geletterdheid te werken. Mocht je in deze routekaart willen grasduinen dan kun je een het best een proeflicentie bij ons aanvragen.

Ja, hoor! In principe kun je het platform in iedere browser gebruiken. Wij raden echter aan om Google Chrome te gebruiken. In deze browser ben je zeker dat alle functies het goed doen. Werkt er toch iets niet, laat het dan even weten via de chat, dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

Nee, dat hoeft niet. Je kunt met Basicly werken als je niet voor elke leerling een apparaat hebt.

Uit onze ervaring blijkt wel dat het voor leerlingen erg fijn is wanneer er in de klas ten minste 1 apparaat is per 2 leerlingen. Heb je bijvoorbeeld een computerlokaal of maar enkele computers in de klas staan, dan kan je nog steeds met ons lesmateriaal werken. Zo kun je de klas opdelen in groepjes en elk groepje computertijd geven. Of je kan de informatie voor de leerlingen klassikaal op het digibord laten zien.

De drie manieren van werken die dan aangeboden worden, zijn:

  • Klassikaal met de leerkracht 
  • Klassikale met de leerkracht en zelfstandige verwerking
  • Volledig zelfstandig 

Iedere les begint vaak met een klassikale instructie. De verwerking is vervolgens klassikaal of zelfstandig, afhankelijk van het onderwerp.

Als leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met de verwerking, gebeurt dat individueel of in groepjes. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen inloggen op het platform om de opdracht te kunnen lezen en video’s te bekijken.

Wij leggen de meest voorkomende programma’s uit in ons lesmateriaal. Zo kun je aan de slag met verschillende ICT-skills leerpaden; werken in Google Drive, werken in OneDrive, werken met applicaties op een iPad en werken met Office programma’s op een vaste computer of laptop.